Brukbare skiforhold ved Gagnumsetra

Varmen disse dagene tærer hardt på snøen som fortsatt eksisterer, også i høyden. Men her ved Gagnumseter var det litt snø å finne ned mot Heggelivann og Skamræk, hvor isen også har forsvunnet helt. I løypa videre til Store Oppkuvvann er det flere partier med gode forhold. Litt på og av med skia og noen åpne myrer på den 6 kilometer lange strekningen Gagnumseter-Kjagdalen, men den er nok allikevel blant de aller beste for skigåing i Marka nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Mai 2016

Hit, men ikke lenger på råtten våris

Av Fredrik Gade |

Milsluker Tom Stensaker er som regel den siste skiløperen som gir seg i Marka, også på isen på vannene. Her blir isen på Mylla ved Vestenden forsiktig inspisert og funnet for dårlig, før retur langs land tilbake til Myllsdammen. All ferdsel på is i Marka frarådes nå, våren tar over, og det er bare snakk om dager før all is og snø er borte i området Mylla-Bislingen. Benytt helgen, den som kan, på de siste snøstriper på Bislingveien, Formoløypa og veien Mylla-Trantjern.

07 Mai 2016

Feil framkomstmiddel?

Av Steinar Kjærnsrød |

På turen inn til Heggelia var det flere partier med sammenhengende snødekke som vanskeliggjorde sykling. Bildet er tatt mellom Byseterkrysset og Gopletjernshøgda.

05 Mai 2016

Farvel til ny og gammel snø

Av Nina Didriksen

Fersk og eldre snø prydet veikanten på Jaklefossveien ved Høgåsen/Stormyra. På sykkelturen mot Sørkedalen og Oslo lå det mange gamle brøytekanter i skyggefulle områder. Blå bånd som indikerer en kommende kjentmannspost vinket også et sted underveis.