Brygga til Sarabråten og Sarabråten

Ved dagens lave vannstand ligger brygga til Sarabråten godt oppe på tørt land, og det ville vært vanskelig for hjulbåten Sara å legge til der. Bak troner åsen med ruinene etter Sarabråten. I gressbakken opp dit er det fortsatt steinmurer etter serpentinveien opp til Sarabråten og veien bort dit Steinveien kom i land på østbredden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Mai 2016

Mudderbunn og bekkefar i nordenden av Nøklevann

Av Odd Tore Saugerud

Faret til bekken fra Lutvann er godt synlig i det som var bunnen av Nøklevann, og det samme er faret til bekken fra Rundtjern og småbekker fra østsiden av vannet. Syd for Steinveien stikker det opp rester av parvise påler i en rett linje. Spor etter en gammel skigard fra den tiden veien var i bruk, eller enda tidligere? Det blir spennende å se om veifaret blir merket med blomstrende vass-slirekne når Nøklevann er fylt opp igjen.

15 Mai 2016

Steinveien og et grunt vann i bekken fra Lutvann

Av Odd Tore Saugerud

Med nedtappet Nøklevann demmer Steinveien til Sarabråten opp et grunt vann i bekken fra Lutvann. I dag var det en stokkandhann som regjerte her, og sørget å skremme stimen av ikke helt små fisk som holdt til her. På tilbaketuren over veien skremte vi også opp en større fisk (ørret?) som holdt til mellom steinene i veien. Det er, og må ha vært, trange tider for de fiskene som ble fanget her under nedtappingen.

12 Mai 2016

Oslo sett fra oven

Av Nina Didriksen

Utsikt over Oslo fra Vettakollens østside. Fine forhold for turorientering i dag, her er det Stifinner'n som byr på utfordringer.