Bevergnag ved Lomma

Rekognosering før morgendagens kulturvandring langs nedre del av Lomma. Ved tømmerinntaket til gamle Bærums Verks Sag og Høvleri var det helt ferske spor etter bevergnag, de første jeg har sett ved Lomma. Ved nærmere ettersyn var det også andre avgnagde trær i løvtrekrattet lenger ned. Ingen spor der etter gnaging da vi arrangerte seniortur derfra i slutten av februar. Streifbever eller en som vil bli fastboende?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Mai 2016

Ankerveien

Av Steinar Kjærnsrød

Der Sæterbekken krysser veien går det en sti/turvei opp til Sæteren gård. Som vi ser av skiltet, er det plass til alle typer ferdafolk på Ankerveien.

21 Mai 2016

Morgensykling på Ankerveien

Av Steinar Kjærnsrød |

På Ankerveien er det plass til alle typer aktiviteter, og her møtes gående, joggende, ridende og syklende i skjønn forening. Partiet mellom Fossum og Øverland er spesielt hyggelig, og innbyr til avstikkere og stopp her og der. Bildet er tatt der Sæterbekken krysser veien. Til høyre ser vi den store golfbanen på Haga, fra gammelt av kalt "Sauejordet"

19 Mai 2016

De gamle Ullevålseterbakkene

Av Nina Didriksen

I lia vest for det velkjente serveringsstedet Ullevålseter ligger noen nedlagte hoppbakker. I den største var det mulig å hoppe 35 meter. I sommer henger det en stifinnerpost her, med et informasjonsskilt om bakkene.