Ut på beite

Alltid hyggelig å møte sauer i Marka. Disse gresset nord for Storflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jun 2016

Kvinner på randen 2

Av Nina Didriksen

Etter en flott og varm tur opp Mørkganga var det deilig med en rast og et bad i Migartjern. I bakgrunnen ruver Gyrihaugen med sine tekniske installasjoner.

31 Mai 2016

«Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet sett nedenfra fra øst

Av Odd Tore Saugerud

Våpenlageret «Kjelleren på hylla» skulle ikke være lett å finne under krigen, og er det heller ikke i fredstid. Her er det sett nedenfra fra øst. Skrenten på bildet er vel ca. fire meter høy, og ligger tilsynelatende åpent bak en liten grasslette. På toppen er det en gammel stubbe og en fremtredende bjørk med bøyd stamme nederst. Steinene som er synlige til venstre (vest) for stubben er sydveggen av våpenlageret. Det går en steinet sti fra østsiden av brua over Vesleelva i retning mot lageret, men noe lenger øst. Til lageret går det ikke sti eller tråkk, og sikten dit er dårlig på grunn av kratt. Jeg har laget to minivarder ved stien. Disse viser retningen til grassletta og stupet. Derfra er det mulig å krabbe opp til lageret.

31 Mai 2016

Våpenlageret på «Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet

Av Odd Tore Saugerud

I den bratte lia mot Kolletuppen hadde Milorg under krigen to våpenlagre. Bilde nr. 24724 og bilde nr. 24736 viser det øvre lageret, som lå i steinur. Men det mest kjente lageret, «Kjelleren på hylla», fant vi ikke senhøsten 2015. Men i dag fant jeg det, etter et ganske langvarig og nøye søk på hyllene øst for Vesleelva. Gropa mellom steinen, noen rustne blikkbiter og et galvanisert (lufte)pipeelement viser at dette var lageret. Bilde nr. 25669 gir noen hint om hvor det er og hvordan man kan komme seg dit.