Frodig i Elvelia

Kjerreveien langs Sagelva sør for Heggsjø er vinterstid et sikkert valg for skiløperne. Men nå er det sommer, og smørblomst og skogstorkenebb pynter opp i den frodige veikanten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2016

Trussel?

Av Erik Unneberg

Selvskudd er ikke det man ønsker å bli møtt med når man ferdes i Marka, men på denne hytta langs blåstien sør for Stuvstjern advares det mot nettopp dette. Trusselen ble imidlertid ikke tatt alvorlig, og ferden gjennom Kjekstadmarka kunne fortsette i trygge omgivelser.

25 Jun 2016

God oversikt fra Sørumlia

Av Erik Unneberg

Fra den blåmerkede stien i Sørumlia er det flere steder fint utsyn mot Drammen og Drammensfjorden.

25 Jun 2016

Skapertjern sett fra Klunken

Av Erik Unneberg

Utsikten fra speiderhytta Klunken er flott i sørlig retning, selv i litt disig vær som i dag. Vannet vi ser, er Skapertjern. Det ligger ca. to kilometer unna.