Hytte/båthus langs vestbredden av Sør-Elvåga

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har vanligvis med hard hånd ryddet omgivelsene for bebyggelse rundt drikkevannsreservoarer. Så også rundt Sør- og Nord-Elvåga. Men her, rett vest for Storøya, har de selv satt opp hytte/båthus til beste for drikkevannstilsynet. Den ser ut til å ha vært ute av bruk noen år nå, og er ikke særlig bra vedlikeholdt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2016

Hegre på nordodden av Torsnabben

Av Odd Tore Saugerud |

Terrenget langs vestbredden av Sør-Elvåga er bratt med mange stup, og derfor ganske urørt og stiløst. Siden det ikke er mange som ferdes der, tok denne hegren seg tid til først betrakte oss, og deretter stille seg i fin positur mens den så nordover mot brua «El Paso», hvor det var mer folksomt.

25 Jun 2016

Storøya i Sør-Elvåga

Av Odd Tore Saugerud

I forlengelsen av åsryggen Torsnabben sør i Sør-Elvåga ligger det en langstrakt øy. Ikke navnsatt på kartene, men omtalt som «Storøya» av Even Saugstad i «Østmarka». Finnes ikke på gamle kart over Østmarka, og forsvinner på moderne internettkart når disse forstørres. Uansett er den et viktig løypekryss vinterstid, selv om skiltstaken har fått kraftig slagside i det siste.

25 Jun 2016

Lier stasjon

Av Erik Unneberg

Lier stasjon er et fint utgangspunkt for turer i Kjekstadmarka, enten man skal på fottur eller sykkeltur.