Flyttblokker på Torsnabben

Isbreene har lagt fra seg bra med flyttblokker i Østmarka. En gave til Oppsal IFs turorientering Ola Dilt, som flittig benytter seg av dem, se bl.a. bilde nr. 16748. Veivalg vekk fra de gjennomgående stiene i dette ellers ganske urørte og stiløse terrenget kan by på utfordringer, både når det gjelder orientering og det å ta seg frem. Den største utfordringen denne dagen var likevel kampen mot klegg, flekkefluer og mygg, som tydeligvis har høysesong nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2016

Utsikt fra Torshølet over Sør-Elvåga mot Haukåskuppelen

Av Odd Tore Saugerud

Torshølet eller Torsholsvika er den sørvestre vika i Sør-Elvåga. Vannstanden denne dagen var såpass lav at den lille øya til venstre i bildet har blitt landfast, slik den var før vannet ble demt opp. Den tette skogen dekker de tallrike stupene på begge sider av vika.

25 Jun 2016

Hytte/båthus langs vestbredden av Sør-Elvåga

Av Odd Tore Saugerud

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har vanligvis med hard hånd ryddet omgivelsene for bebyggelse rundt drikkevannsreservoarer. Så også rundt Sør- og Nord-Elvåga. Men her, rett vest for Storøya, har de selv satt opp hytte/båthus til beste for drikkevannstilsynet. Den ser ut til å ha vært ute av bruk noen år nå, og er ikke særlig bra vedlikeholdt.

25 Jun 2016

Hegre på nordodden av Torsnabben

Av Odd Tore Saugerud |

Terrenget langs vestbredden av Sør-Elvåga er bratt med mange stup, og derfor ganske urørt og stiløst. Siden det ikke er mange som ferdes der, tok denne hegren seg tid til først betrakte oss, og deretter stille seg i fin positur mens den så nordover mot brua «El Paso», hvor det var mer folksomt.