Hesthagadammen

Ifølge "40 trivelige turer i Røyken og Hurum" har dammen fått sitt navn etter at det var vanningssted for dragonenes hester da 200 norske dragoner i 1716 lå i området og ventet på Karl 12. som lå ved Drøbak.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2016

Midtsommerkveld i kulturlandskapet

Av Erik Unneberg

På en varm ettermiddag i slutten av juni var det blendende grønt i kulturlandskapet ved Røyken kirke, som dette bildet er tatt fra. Vi ser i retning golfbanen på Kjekstad. Grusveien vi ser litt av i venstre bildekant, er en del av den blåmerkede traseen fra Røyken stasjon til golfbanen. Den fortsetter som en sti mellom og langs jordene vi ser her, og selv om den er forsynt med blåmerkede stokker underveis, er vegetasjonen nå så høy at man må konsentrere seg for å holde riktig kurs.

25 Jun 2016

Badeliv ved Skapertjern

Av Erik Unneberg |

Det er mange fine badeplasser i Skapertjern. Denne gjengen fant frem til en i den sørøstre delen av vannet.

25 Jun 2016

Minne fra en gruvetid

Av Erik Unneberg |

På begynnelsen 1900-tallet ble det funnet molybden i berggrunnen i Sørumlia, og da startet en industriell utvinning av dette metallet. Molybdenverket sysselsatte på det meste 100 mann, og hadde sin mest intense periode mot slutten av 2. verdenskrig. Tyskerne trengte molybden i våpenproduksjonen, der det ble benyttet for å forsterke stål. Da krigen var over, ble molybdenverket nedlagt, og bygningene forfalt. På bildet ser vi restene av transformatorhuset.