Rødskjær

Rødsvingelen gjør seg godt bemerket på hogstfeltet på sørsiden av Katnoshøgda. Stien over åsen går over dette området.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2016

Grønt rundt Nedre Skjortjern

Av Erik Unneberg

På nordsiden av Katnoshøgda går den blåmerkede stien på vestsiden av Nedre Skjortjern. Det er hogd her, så det er fin utsikt til tjernet. I bakgrunnen ser vi skogsbilveien som kommer opp fra Katnosa.

03 Aug 2016

Nordover fra Katnoshøgda

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra blåstien over Katnoshøgda, mot nord. Vi skimter Gjerdingen til venstre for bildets sentrum.

04 Aug 2016

Innfallsport til Marka: Langtjern

Av Nina Didriksen

En skjev bom og et skiforeningsskilt, det var alt som var å se ved Langtjern i kveld. Vinterstid er det mer trafikk her, p-plassen brukes av mange ringerikinger som skal på skitur i retning Damtjern, Borgersetra eller Ringkollen.