Svarten i blåtimen

Med høye åser rundt har solen for lengst gått ned over Svarten, og vi er inne i blåtimen. En lense over vannet bryter småbølgene mot sydenden av vannet, og den blanke vannflaten innenfor brytes av et fiskevak rett utenfor OFAs robåt. Stemningsfullt, men nå er det på tide å komme seg hjem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2016

Ormtjern i kveldssol

Av Odd Tore Saugerud

Ormtjern ligger i en utvidelse i en ganske trang dal, og har skrenter og stup både på øst- og vestsiden. Ikke greit tilgjengelig fra sidene, men det er passerbart langs vannkanten. I kveldssol med tallrike fiskevak er det bare idyll.

08 Aug 2016

Ormtjern: en eldgammel fangstgrav

Av Odd Tore Saugerud

På en lten haug på østsiden av tjernet og ganske nær dets sydende er det en om lag én meter dyp grop med rund kant omkring. Dette er typisk for en (delvis gjenfylt) gammel dyregrav. Avstanden til vannet er bare åtte meter, og terrenget her er slik at det var ganske enkelt å sette opp ledegjerder. I dag er maurtua mye enklere å finne enn selve gropa. Kjentmannspost 2010-12. På vei fra Svarten kom jeg over en lignende grop om lag midtveis.

08 Aug 2016

Svartelva går i kløft

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 25854 forsvinner vannet fra demningen ganske plutselig. God grunn til å undersøke nærmere: i denne mosegrodde kløfta lager elva en ca. seks meter høy foss, med fossetåke og høl under. Ikke lett tilgjengelig, men hensatte markbokser viser at dette nok er en bra fiskeplass. Svartendemningen kan anes i bakgrunnen.