Raasjøen e-verk: demningen

Fra veien ser dette ut som ei bru, men i virkeligheten er det demningen til Raasjøen elektrisitetsverk fra ca. 1916. Overløpet med bru over til venstre, rørstussen for uttaket til rørgata til e-verket til høyre i bildet. Steindemningen er en tidstypisk tørrmurt natursteindemning, men både overløpet og uttaket til rørgata er modifisert senere, den siste med en nyere regulerings- og avstengningsventil. Data fra NVE: bygget 1918, 4 m fallhøyde, 11 kW installert effekt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2016

En idyll i Råsjøens østende

Av Odd Tore Saugerud

Blankt vann, robåt i ekte tre, stilig steinbru og rødmalte hus i ettermiddagssol. Husene er en del av bebyggelsen til driftsbestyreren på Raasjøen, og er bebodd hele året.

23 Aug 2016

Fearnleys jaktslott: enda en driftsbygning

Av Odd Tore Saugerud

Denne bygningen henger sammen med låven på bilde nr. 25902, og utgjør nordsiden av bebyggelsen rundt tunet. Funksjonen er ukjent, men også her er det behov for vedlikehold.

23 Aug 2016

Fearnleys jaktslott: låven

Av Odd Tore Saugerud

Fearnleys jaktslott fra 1916 må være en av de mest fotograferte bygningene i Markadatabasen. Men Fearnley bygget ikke bare dette, han bygget et helt gårdstun etter mønster fra den tids norske storgårder. Her er låven med låvebru. Denne ligger parallelt med jaktslottet, men tvers over tunet og lenger øst. Her har tidens tann begynt å gnage ganske tydelig på veggene, og behovet for vedlikehold er åpenbart.