Raasjøen e-verk: overgang fra trerør til jernrør med bukker

Bildet viser overgangen fra trerør til jernrør i rørgata rett før turbinen. Her er det også en intakt bærebukk under trerøret, og rundt jernrøret en kraftigere bukk som kan bære rørledningen og ta opp aksialkrefter. Første del av jernrøret er konisk, og øker diameteren for å få ned hastigheten på vannet og derved øke trykket i turbinen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2016

Raasjøen e-verk: rørgata

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er det av e-verket som er synlig fra demningen. Rørgata er fjernet et stykke fra uttaket, men resten er komplett helt til turbinen. Dette er en tidstypisk rørgate, med rør av trespiler som holdes sammen av spennbånd. Mesteparten av den er nå dekket av kratt.

23 Aug 2016

Raasjøen e-verk: demningen

Av Odd Tore Saugerud

Fra veien ser dette ut som ei bru, men i virkeligheten er det demningen til Raasjøen elektrisitetsverk fra ca. 1916. Overløpet med bru over til venstre, rørstussen for uttaket til rørgata til e-verket til høyre i bildet. Steindemningen er en tidstypisk tørrmurt natursteindemning, men både overløpet og uttaket til rørgata er modifisert senere, den siste med en nyere regulerings- og avstengningsventil. Data fra NVE: bygget 1918, 4 m fallhøyde, 11 kW installert effekt.

23 Aug 2016

En idyll i Råsjøens østende

Av Odd Tore Saugerud

Blankt vann, robåt i ekte tre, stilig steinbru og rødmalte hus i ettermiddagssol. Husene er en del av bebyggelsen til driftsbestyreren på Raasjøen, og er bebodd hele året.