Svartvannsdemningen: vannsiden

Gjerdingselva var fra gammelt av en viktig elv for tømmerfløting, men i 1909 ble vannet fra Gjerdingen ledet i tunnel til Daltjuven, for å bidra til Oslos drikkevannforsyning. For å kunne fortsette fløtingen ble det da bygget demninger for vannreservoarer til bakvann i sidevassdrag, og ny steindemning i Svartvann. Her er demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2006-08, posten står der fremdeles til høyre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2016

Nå er de her

Av Nina Didriksen |

Like sikkert som tyttebær og hjortelusfluer, dukker de grønne postoppslagene opp. Annenhver høst kommer femti kjentmannsposter til glede for markanerdene. Denne henger på Merråsen, en flott utsiktsplass i Ringkollen-området.

27 Aug 2016

Skysskafferodden i Bjørnsjøen

Av Odd Tore Saugerud

Skysskafferodden ligger på østsiden av Åbukttangen slik at det er fri sikt til Bonna på nordsiden av Bjørnsjøen. Her kunne man sende signal til Bonna, og så fohåpentligvis få båtskyss dit. Men da var vannstanden i Bjørnsjøen to meter lavere enn nå. I dag er det ingen sti dit, ikke engang etter at det var kjentmannspost der i perioden 2012-14. Å gå langs bredden av Bjørnsjøen med tallrike småkløfter og stup med kratt eller myr mellom, er ikke greit, og heller ikke fra vest er det noen grei vei dit. Så mest bekvemt er det nok å komme vannveien, men de padlende på bildet hadde andre mål. På Brenteøya rett over vika var det allerede opptatt av minst tre kajakker.

27 Aug 2016

Kullveitangen: ved Fyllingselvas utløp i Bjørnsjøen

Av Odd Tore Saugerud |

Den lille odden nord for Fyllingselvas utløp heter Kullveitangen. Her ble trekull fra kullmilene ved Bonna fraktet over isen og opp langs Fyllingselva og videre til Sørkedalen. Her er elva utsprengt og bunnen ryddet for tømmerfløtingen fra Østre Fyllingen. Som bildet viser, er dette en fin rasteplass med utsikt til Kikut, Bonna og åsene bakenfor. Kjentmannspost 2002-06.