Svartvannsdemningen: luftsiden

På luftsiden er det nå et virvar av stående og falne trær, men det er da mulig å se at det er to løp i demningen: et fast overløp til høyre, og et regulerbart løp til venstre. Nedenfor det til venstre er det bygget en solid skåmur, så dette har vel vært fløtningsløpet. Men det er også spor av en steinforbygning høyt oppe til høyre for løpet til høyre. Var det her det ble fløtet før demningen ble bygget, og har terrenget ved fløtningsløpet blitt senket da demningen ble bygget?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2016

Svartvannsdemningen: vannsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Gjerdingselva var fra gammelt av en viktig elv for tømmerfløting, men i 1909 ble vannet fra Gjerdingen ledet i tunnel til Daltjuven, for å bidra til Oslos drikkevannforsyning. For å kunne fortsette fløtingen ble det da bygget demninger for vannreservoarer til bakvann i sidevassdrag, og ny steindemning i Svartvann. Her er demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2006-08, posten står der fremdeles til høyre i bildet.

31 Aug 2016

Nå er de her

Av Nina Didriksen |

Like sikkert som tyttebær og hjortelusfluer, dukker de grønne postoppslagene opp. Annenhver høst kommer femti kjentmannsposter til glede for markanerdene. Denne henger på Merråsen, en flott utsiktsplass i Ringkollen-området.

27 Aug 2016

Skysskafferodden i Bjørnsjøen

Av Odd Tore Saugerud

Skysskafferodden ligger på østsiden av Åbukttangen slik at det er fri sikt til Bonna på nordsiden av Bjørnsjøen. Her kunne man sende signal til Bonna, og så fohåpentligvis få båtskyss dit. Men da var vannstanden i Bjørnsjøen to meter lavere enn nå. I dag er det ingen sti dit, ikke engang etter at det var kjentmannspost der i perioden 2012-14. Å gå langs bredden av Bjørnsjøen med tallrike småkløfter og stup med kratt eller myr mellom, er ikke greit, og heller ikke fra vest er det noen grei vei dit. Så mest bekvemt er det nok å komme vannveien, men de padlende på bildet hadde andre mål. På Brenteøya rett over vika var det allerede opptatt av minst tre kajakker.