Svartvannsdemningen: naturlige fontener

Lekkasjen mellom tetningselementene i det regulerbare løpet danner et nesten kunstnerisk mønster av naturlige fontener. Tilsvarende bilde fra 2007 viser at mønsteret forandrer seg med tiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2016

Svartvannsdemningen: skåmurer langs Gjerdingselva

Av Odd Tore Saugerud

Gjerdingselva var en krevende, men forseggjort fløtningselv. Her er skåmuren på nordsiden av elva langs den første fossen etter Svartvann. Flott og holdbar tørrmurt naturstein, og et elveløp med intens grønn begroing der vannet renner.

30 Aug 2016

Svartvannsdemningen: luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

På luftsiden er det nå et virvar av stående og falne trær, men det er da mulig å se at det er to løp i demningen: et fast overløp til høyre, og et regulerbart løp til venstre. Nedenfor det til venstre er det bygget en solid skåmur, så dette har vel vært fløtningsløpet. Men det er også spor av en steinforbygning høyt oppe til høyre for løpet til høyre. Var det her det ble fløtet før demningen ble bygget, og har terrenget ved fløtningsløpet blitt senket da demningen ble bygget?

30 Aug 2016

Svartvannsdemningen: vannsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Gjerdingselva var fra gammelt av en viktig elv for tømmerfløting, men i 1909 ble vannet fra Gjerdingen ledet i tunnel til Daltjuven, for å bidra til Oslos drikkevannforsyning. For å kunne fortsette fløtingen ble det da bygget demninger for vannreservoarer til bakvann i sidevassdrag, og ny steindemning i Svartvann. Her er demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2006-08, posten står der fremdeles til høyre i bildet.