Purkemyrputten: liten putt med to tur-o fjernposter

Purkemyra kalles den lange og smale myra mellom Eriksvann og Simmingsmyra. Den ganske uanselige myrputten i den hadde i år fått æren av å være fjernpost i to turorienteringer. Hit fører ingen sti, bare tråkk, og det kan vel bli noen år til neste gang den får så mange besøk. Her har Atie akkurat kvittert på Ola Dilt-posten. Denne dagen hadde forresten navnet Hjortelusfluemyra passet bedre enn Purkemyra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2016

Afrikaputten: Ola Dilt fjernpost

Av Odd Tore Saugerud

Afrikaputten er en myrputt med et eksotisk navn, se bilde nr. 21924. I år hadde den fått æren av å være fjernpost i Oppsals turorientering Ola Dilt. Nå først i september hadde dens omgivelser fått et anstrøk av høstfarger i solskinnet.

30 Aug 2016

Kronglesti

Av Per Sørhaug |

På veg ned fra Spinnern mot Smørhullet er det ikke merket sti, og du må ta deg god tid for å kunne passere helskinnet gjennom.

30 Aug 2016

Trollvannsdemningen

Av Per Sørhaug |

Det er ikke lett å få øye på den gamle demningen som samlet opp vann slik at de to Trollvannene utgjorde én flate. Her kan den skimtes til venstre i bildet. Dette vannet rant nedover i Ljabrudalen og ble nyttet til drift av kruttverket ved Ljabru.