Trigonometrisk punkt 504 moh.

Dette er det som er igjen av det trigonometriske punktet på 504 moh.: jernbolten, litt av masten og korset på toppen. Her har det også vært kjentmannspost to ganger, i urtiden (1973), og i perioden 2012-14. Det er ryddet grundig, bare stempelputa til urposten er igjen. Det hadde vel ikke vært miljøskadelig om også boksen hadde fått stå. Men dette er ikke det høyeste punktet på Almedalshøgda, og kollen det ligger øst for, er heller ikke den høyeste. Det er derimot nabokollen mot vest med sine skogbevokste 517 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Sep 2016

Almedalshøgdas beste utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Almedalshøgda har to partier over 500 moh., og det nordre av disse er delt i en nordlig og en sydlig del av en dal med stup på sydsiden. Dette er utsikten fra det høyeste punktet på den nordre delen av høgda, ca. 512 moh. Skog og atter skog, med et glimt av Gjerdingen, kraftledningen og Roensetra.

03 Sep 2016

En hinderløype i forfall

Av Torgeir Stenstad

I forbindelse med speiderhyttene ved Tvetjerna, ble det for mange år siden bygget en hinderløype, der det skulle både hoppes og krypes. Nå står apparatene til forfall, der ivrige sjeler nok la ned mange dugnadstimer. I år er det en tur-o-post, her i regi av Ringerike o-lag.

03 Sep 2016

Høstfarger ved Tvetjerna

Av Torgeir Stenstad

Her sør for Øyangen er det et flott område med myrer, små tjern og fjellrabber. Om vinteren går en upreparert skiløype her. I dag matauk, og både tyttebær og sopp ble med hjem.