Småvannsdalen: hjemmefrontshytta fra en annen vinkel

Dette bildet antyder hvor godt gjemt hjemmefrontshytta er i dag. Løvkrattet er fra etter krigen, men da hytta var i bruk, kunne det godt vært tett granskog her i stedet. Hytta ligger ikke i selve dalbunnen, men på en liten hylle på sydøstsiden av en liten kolle nordvest for der en sidekraftledning (ikke på kartet 1 : 50 000) tar av mot sydvest fra den østre av hovedkraftledningene. Det er spredt merking med små, blå bånd fra traktorveien i dalen og inn til ruinen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2016

Småvannsdalen: tuftene etter hjemmefrontshytta

Av Odd Tore Saugerud |

«Hjemmefrontshytta» står det på turutgaven av orienteringskartet fra 2009, men ingen hytte eller ruin er tegnet inn. Området er meget uoversiktlig med småkoller og kløfter fylt med kratt, steinur og/eller myr. Men rundt 1990 fant vi en stor ansamling av bølgeblikkplater i området, så vi visste hva vi skulle se etter. Den nye kjentmannshåndboken gir mer informasjon, og ovenfor blikkplatene fant vi tuftene etter hytta, grunnmuren og litt av en ovn.

05 Sep 2016

Småvannsdalen: en vanskelig tilgjengelig og ukjent ruin

Av Odd Tore Saugerud

På eldre orienteringskart (1989) er det avmerket en ruin i Småvannsdalens bratte østside, på den forholdsvis flate toppen av en liten kolle i lia, med stup på alle kanter unntatt mot nordvest. En gammel sti slingrer seg dit i kratt og steinur, stedvis tydelig utbedret og planert. På stupkanten ligger restene av hytta, mer er det ikke å finne der nå. Ingen ovn, kanskje et (våpen)lager?

04 Sep 2016

Bro over Dælibekken

Av Erik Unneberg

Det går mange stier i området Kolsås - Dælivann. Her krysser en av blåstiene Dælibekken rett øst for Toppås. Det var fint turvær her i dag, med 20 varmegrader og sol.