Snøploghøgda: et uvanlig, men treffende navn

Etter å ha tråkket opp bakkene til Snøploghøgda, har jeg ingen problemer med å forstå at brøytepraksisen med hesteplog ga opphav til navnet. Les mer om dette i Kjentmannshåndboken 2016-19, og prøv selv på sommerføre!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2016

Svartvannsåsen: utsikten fra trigonometrisk punkt 323 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha rotet rundt i terrenget rundt hjemmefrontshytta en times tid (uten GPS), var det godt å komme opp fra det tilgrodde og gjemte til åpent lende og utsikt igjen. Svartvannsåsen er kalt Kjekstadmarkas Besseggen, og her var det kjentmannspost i perioden 1992-94. Besseggen er vel å ta noe hardt i, men utsikten er fin og når helt til Jonsknuten.

05 Sep 2016

Krubba: en merkelig terrengformasjon

Av Odd Tore Saugerud

Sydvest og nedenfor Knappenålsmyr ligger det en myr, på orienteringskartet kalt Krubba. Her finnes denne terrengformasjonen, som kanskje kan minne om en ubåt i overflatestilling. Stien fra Knappenålsmyr til myra ved hjemmerfrontshytta går i sydenden av denne.

05 Sep 2016

Småvannsdalen: hjemmefrontshytta fra en annen vinkel

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet antyder hvor godt gjemt hjemmefrontshytta er i dag. Løvkrattet er fra etter krigen, men da hytta var i bruk, kunne det godt vært tett granskog her i stedet. Hytta ligger ikke i selve dalbunnen, men på en liten hylle på sydøstsiden av en liten kolle nordvest for der en sidekraftledning (ikke på kartet 1 : 50 000) tar av mot sydvest fra den østre av hovedkraftledningene. Det er spredt merking med små, blå bånd fra traktorveien i dalen og inn til ruinen.