En bynær kjentmannspost

En steinsetting i Alnaparken er blitt en halvurban kjentmannspost, her er hverken helt by eller helt Marka. Steinsettingen viser omrisset av Osebergskipet. Det går en fin turvei langs Alnaelva for dem som vil gå eller sykle hit.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2016

Bjertnessjøen - en drikkevannskilde

Av Erik Unneberg

Selv om det er pent ved Bjertnessjøen, er det ikke lov til å raste ved vannet, siden det er med i drikkevannsforsyningen til Ullensaker og Nannestad.

07 Sep 2016

God informasjon i Gruvelia

Av Erik Unneberg

I tillegg til at en skiltstake viser vei fra Gruvelia, er det her også satt opp infoskilt om gruvevirksomheten i Nannestad.

07 Sep 2016

På kanten av Storøyungen

Av Erik Unneberg

Den blåmerkede stien sør for Storøyungen går et stykke på selve damfundamentet, så her er det lett å ta seg frem. Stien er en del av Jotunheimstien og Rondanestien.