Bjønnåsen kulturpark: utsikten mot nord

Kontrasten mellom hytta på Midtskogen, bilde nr. 25993, og Bjønnåsen kulturpark bare drøye 200 meter mot nord er stor. Her er alt velholdt, og området er nærmest parkaktig. Det siste skyldes nok også de tre selvgående gress- og krattspiserne som man kan skimte ryggen på til høyre i bildet. På originalbildet er svabergene ved Vardåsen og Gyrihaugen godt synlige, men med redusert antall pixler og kraftigere jpg-kompresjon for å tilpasse seg Markadatabasens format, blir de nærmest borte. Hele utsikten består av tre vidvinkelbilder som dette, men blådis og enda kraftiger kompresjon gjør sammensetting til ett panoramabilde meningsløs.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2016

Hytta på Midtskogen: Ulabrand i kroken

Av Odd Tore Saugerud

I kjøkkenenden av hytta står vedkomfyren Ulabrand med stekeovn foran en brannmur av bølgeblikk. Det siste oppholdet her ble kanskje noe fuktig, i alle fall er flasken med Golden Cock gin tom. Etter dette har det vel helst vært tilfeldige og ubudne besøkere.

08 Sep 2016

Hytta på Midtskogen: interiør

Av Odd Tore Saugerud

Hytta er i forfall, men ikke særlig vandalisert. Den gir et godt inntrykk av førkrigstidens enkle standard, da bare det å ha en hytte var et stort privilegium. Innvendig var veggene opprinnelig kledd med bredt stående trepanel, som senere ble dekket med maskinpapir og malt med en nær sykehusgrønn farge. Gammel ryggsekk og et eksemplar av Afteposten fra 4. februar 1993. Sengebunnen står ute langs skjulets sydside.

08 Sep 2016

Den siste bygningen på Midtskogen

Av Odd Tore Saugerud

Langs Sandstien rett syd for Bjønnåsen var det tidligere seterdrift og i en periode også fast bosetting. Så sent som på 1890-tallet kom det et par fra Finland dit og slo seg ned i en gamme der til ca. 1905. Det er bare overgrodde tufter igjen av husene, men øst for stien står fortsatt denne plankehytta av noe nyere dato. Forfallet er i god gang, og marka rundt hytta er, noe symbolsk, dekket med gravmyrt.