Klevkollen: ganske uberørt skogsmiljø

Terrenget på vei mot og rundt Klevkollen er dominert av store flatehogster, men rundt selve kollen er skogen ganske uberørt. Dette bildet er fra myra rett nord for kollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2016

Mot Klevkollen 529 moh.: utsikt fra traktorveien

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannshåndboka beskriver utsikten fra Klevkollen som begrenset. Det stemmer også, se bilde nr. 26004, men den som velger østre traktovei fra Kleivstua opp eller ned, kan ikke klage på manglende utsikt mot nord. Dette bildet, som er tatt fra veien om lag 40 meter lavere enn dens høyeste punkt på en våt og tåkefull dag, gir et inntrykk. Bilde nr. 24075 viser noe av det du kan se en klarværsdag om lag 50 meter fra traktorveien på stien mot hytta Bloksberg ved Åbortjern.

08 Sep 2016

Stup og diagonal nedgang, nøkkelen til kjentmannsposten

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 26000 viser Wenche og Atie i engasjert diskusjon om beskrivelsen av veien til posten i kjentmannsboken uten bruk av GPS. Her er det vi ble enige om: Følg tråkket på det østre høydedraget fra Stikkvannskollen til du kommer til et stup i retning nær øst mot vest. På nordsiden av dette er det en «hvalrygg» med fastmerke på det høyeste punktet. Fra hvalryggen ser du posten på berg i dagen omtrent rett i syd. Gå ned diagonalhylla på dette bildet, og videre gjennom det småkuperte terrenget på kompasskurs mot syd.

08 Sep 2016

Målerfeste, grensemerke og kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud

På vei til periodens kjentmannspost syd på Stikkvannskollen traff vi Wenche, som kom i motsatt retning. Til tross for mange års erfaring med jakt på kjentmannsposter (uten GPS) hadde hun ikke funnet denne, selv om hun hadde studert håndboken grundig. Mer om dette under bilde nr. 26001. Det mest interessante med dette bildet er tåka som, litt synbolsk, kommer sigende inn fra Oslofjorden. I 1988 besluttet Stortinget, mot Regjeringens vilje, at ny hovedflyplass skulle ligge i Hurummarka ved Stikkvannskollen. Det ble satt ut et rykte om store tåkeproblemer der, og det ble vedtatt å gjøre omfattende værmålinger av varighet og tetthet av tåke på Stikkvannskollen. Dette ble gjennomført, med konklusjon for mye tåke, og ny beslutning om valg av Gardermoen i 1992. Målingene var svært omdiskuterte, og siv.ing. Jan Fredrik Wiborg, som skulle gjennomføre en uavhengig kvalitetssikring av disse, ble funnet død i København under uavklarte omstendigheter. Aftensposten hadde en serie artikler om dette, men dessverre er de fleste lenkene nå brutt. Målerfestet her var derfor for en tåkemåler, muligens kombinert med en vindmåler, men jeg kjenner ikke til vindmålinger her.