Seterliv i Østmarka

Øst for Elvåga finner vi rester etter Skullerudseter. En blåmerket sti går over setervangen, der du nå også finner en kjentmannspost. Her øst for Elvåga er det nesten villmark - stille og rolig i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2016

Klevkollen 529 moh.: kollen som døde ut med rektangelkartene

Av Odd Tore Saugerud

På de gamle rektangelkartene er Klevkollen den dominerende høyden syd for Kleivstua, og avmerket som trigonometrisk punkt. Med de nyere gradteigskartene forsvant navnet og trig.punktet Klevkollen, og åsryggen fikk sin nåværende form med trig.punktet 547 moh. (Åboråsen) som sitt høyeste punkt. Bildet viser Klevkollen med varde, slik den også er tegnet på nye orienteringskart M 1 : 10 000. Turen til Klevkollen er ganske kort. Markanyttartikkelen «Til demningene ved Sundvolden Møllebrug», http://www.skiforeningen.no/marka/nytt/?id=1984 , har detaljert kart over området med beskrivelse av andre turmål og mulige veivalg til disse.

10 Sep 2016

Klevkollen: ganske uberørt skogsmiljø

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget på vei mot og rundt Klevkollen er dominert av store flatehogster, men rundt selve kollen er skogen ganske uberørt. Dette bildet er fra myra rett nord for kollen.

10 Sep 2016

Mot Klevkollen 529 moh.: utsikt fra traktorveien

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannshåndboka beskriver utsikten fra Klevkollen som begrenset. Det stemmer også, se bilde nr. 26004, men den som velger østre traktovei fra Kleivstua opp eller ned, kan ikke klage på manglende utsikt mot nord. Dette bildet, som er tatt fra veien om lag 40 meter lavere enn dens høyeste punkt på en våt og tåkefull dag, gir et inntrykk. Bilde nr. 24075 viser noe av det du kan se en klarværsdag om lag 50 meter fra traktorveien på stien mot hytta Bloksberg ved Åbortjern.