Høst på Heimyrene

Romeriksåsen er rik på myrer. Dette er Heimyrene, som henger sammen med Feviksmåsan. Dette store myrområdet ligger nord for Feviksvangen og sør for Haugsvangen, på vei ned til Åsgreina i Nannestad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2016

Elgsrudhytta

Av Odd Tore Saugerud

Elgsrudhytta ligger rett nord for Elgsrudtjernet og om lag 20 meter høyere i terrenget enn dette. Om plassen skriver Oppegård historielag blant annet at den ble ryddet rundt 1860, under gården Maurtu. Her bodde en tid en barnefamilie med 7-8 barn langt inne i ville skauen. Den ble solgt rundt 1900, og ble da en jakt- og fritidseiendom. Under siste krig var den viktig for motstandsbevegelsen, og en av flyktningerutene gikk forbi her.

21 Sep 2016

Bekken ut av Elgsrudtjernet

Av Odd Tore Saugerud

Som beskrevet i teksten til bilde nr. 26067, er utløpet fra Elgsrudtjernet nokså usynlig. Men etter om lag 25 meter dukker bekken opp i gras og mose, som vist på dette bildet. Det gamle treet med mange kjuker kan være et godt veimerke for de som ikke går etter GPS. Tjernet er godt synlig i bakgrunnen.

21 Sep 2016

Grensefurua ved Oslos sydligste punkt

Av Odd Tore Saugerud

Grensefurua står på en liten avlang kolle, og er markert både med innskårne kryss og gammel, nærmest oransje maling. Terrenget her er ganske tettvokst og ikke særlig oversiktlig, men ved å følge bekken og stadig se seg tilbake blir merkingen godt synlig. Mellom trærne og over vindfallene er det mulig å skimte Elgsrudtjernet.