Morgen i Lommedalen

Fra nordvestsiden av Vensåskollene er det brukbar utsikt mot Lommedalen. Bildet er tatt fra blåstien fra Tobonn. Det var mildt i morgentimene i dag, 12-13 grader.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2016

Den store kølabånnen: restene etter milekoia

Av Odd Tore Saugerud

Denne steinrøysa på sydsiden av antas å være rester etter milekoia. Steinene ser ut til å være ryddet sammen i ei røys, mens milekoia nok også dekket det planerte området foran røysa.

24 Sep 2016

Utsikt fra Holoa mot Store Skillingen

Av Odd Tore Saugerud

Liene i området rundt Holoa er for det meste tettvokste, men vest for Holoa er det et stort hogstfelt som gir utsikt mot sydøst. Stien fra Fønntjernet og Fjellsjøen er her en tydelig, gammel tømmervei som er planert ut i lia. Den går i hogstfeltet der hvor det nærmeste streifet av sol er. Hogstfeltet er svært uryddig, og det er ikke mulig å finne stien/tømmerveien der den tar av fra veien litt nord for Holoa.

24 Sep 2016

En lokal stiveiviser

Av Odd Tore Saugerud

I området fra Harestuvannet og til Fjellsjøen er noen av stiene privat merket. Dette skiltet av trykkimpregnert terrassebord står i sydenden av Fønntjernet og forteller at det er blåmerket stil (med små, blå malingflekker) til Holoa og Sørli. Et stykke før Holoa er det et stikryss med skilt mot Fjellsjøen. Det er intet skilt som peker mot den rødmerkede stien forbi kølabånnen, og det er heller ikke noen tydelig sti som tar av i den retningen fra vannet eller fra stien mot Holoa.