Oppover langs Alna: Kalbakken bru

Kalbakken bru ble bygd omkring 1790 og er en av landets eldste bevarte tørrmurte steinhvelvbruer. Den var en del av den Trondhjemske Kongevei. Forsterket slik at den tåler dagens biltrafikk, og fredet i 1999.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Sep 2016

Oppover langs Alna: Leirfallet, det høyeste fossefallet i øvre Alna

Av Odd Tore Saugerud

Leirfallet, eller Leirfossen, var viktig for industrireisningen langs Alna. Lerfossens Klædefabrik, senere Grorud Klædefabrik, ble etablert her i 1867. Den holdt det gående helt til 1962. Fossen ble skjult bak en betongdemning på 1970-tallet, men ble gjenåpnet i 2011.

26 Sep 2016

Alnaparken: en grønn lunge i et industrområde

Av Odd Tore Saugerud |

Alna er et av Oslos sju vassdrag. Hovedkilden er Alunsjøen (Alnsjøen) i Lillomarka, og den ender etter 17 km i Oslofjorden i Middelalderparken. Vannkraften i elva var viktig i industrialiseringen av Oslo. Etter for det meste å ha vært innelukket og usynlig i rør, har det de senere årene blitt gjort en stor innsats for å åpne den igjen og gjøre den tilgjengelig for folk. Alnaparken på Furuset er et område med urskog i ravinene langs elvebredden, gressletter og hagemarksskog, og egen salamanderdam. I en steinsetting i parken er en av periodens kjentmannsposter plassert, kanskje som lokkemat for turer langs Alna. Det er god grunn til å bruke tid på mer enn å kvittere på posten.

26 Sep 2016

Spolert utsikt

Av Petter Heim

Det er ikke rare utsikten Knut Holmann har så lenge utbedringen av Kadettangen pågår!