Oppover langs Alna: erodert til nakent grunnfjell

Øvre Alna renner for det meste gjennom løsmasser med tett kratt på sidene. På enkelte strekninger har den erodert vekk løsmassene, og elva renner på nakent grunnfjell, ganske dekorativt ved liten vannføring og begynnende høstlig løvfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Sep 2016

Oppover langs Alna: Kalbakken bru

Av Odd Tore Saugerud

Kalbakken bru ble bygd omkring 1790 og er en av landets eldste bevarte tørrmurte steinhvelvbruer. Den var en del av den Trondhjemske Kongevei. Forsterket slik at den tåler dagens biltrafikk, og fredet i 1999.

26 Sep 2016

Oppover langs Alna: Leirfallet, det høyeste fossefallet i øvre Alna

Av Odd Tore Saugerud

Leirfallet, eller Leirfossen, var viktig for industrireisningen langs Alna. Lerfossens Klædefabrik, senere Grorud Klædefabrik, ble etablert her i 1867. Den holdt det gående helt til 1962. Fossen ble skjult bak en betongdemning på 1970-tallet, men ble gjenåpnet i 2011.

26 Sep 2016

Alnaparken: en grønn lunge i et industrområde

Av Odd Tore Saugerud |

Alna er et av Oslos sju vassdrag. Hovedkilden er Alunsjøen (Alnsjøen) i Lillomarka, og den ender etter 17 km i Oslofjorden i Middelalderparken. Vannkraften i elva var viktig i industrialiseringen av Oslo. Etter for det meste å ha vært innelukket og usynlig i rør, har det de senere årene blitt gjort en stor innsats for å åpne den igjen og gjøre den tilgjengelig for folk. Alnaparken på Furuset er et område med urskog i ravinene langs elvebredden, gressletter og hagemarksskog, og egen salamanderdam. I en steinsetting i parken er en av periodens kjentmannsposter plassert, kanskje som lokkemat for turer langs Alna. Det er god grunn til å bruke tid på mer enn å kvittere på posten.