Blir det fisk i dag?

Disse to hadde kommet inn til Skjennungen for å fiske. Men om det ble napp, vites ikke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2016

Trehørningen, gammelt og forfallent båthus og sunken båt

Av Odd Tore Saugerud

Ved høy vannstand i Trehørningen står det store båthuset ved Trehørningsdemningen i vann, slik at båtene kan lagres på vannet, se bilde nr. 19639. Nå når huset er tørrlagt, er det ikke vanskelig å se hvor forfallent det er. Nedenfor det ligger en sunken båt godt inne i gjørma. Den har nok ligget der lenge. Dette er en helt annen type båt enn prammen i Kampesetervika: lang og forholdsvis smal, med spiss stevn. Dessverre er akterparten begravet. Nå kom lommedalsregnet tilbake, og det ble en meget våt retur til By. Min kone kunne rapportere om strålende sol og kortermet antrekk på DNTs seniortur til Solfjellstua på samme tid. Lommedalen har sitt eget værlag!

28 Sep 2016

Trehørningsdemningen, bunnluke med damhus

Av Odd Tore Saugerud

Trehørningsdemningen har bare overløp og en regulerbar bunnluke for tapping av reservoaret, ingen fløtningsluke eller stuss for rørledning. Det antyder at i alle fall etter 1924 har Trehørningen bare vært et vannreservoar. Suset fra elva nedenfor tydet på at laveste vannstand, – 4,5 meter – fortsatt ikke er nådd.

28 Sep 2016

Trehørningsdemningen, oversiktsbilde og litt historie

Av Odd Tore Saugerud

Dagens trehørningsdemning er en tørrmurt steindemning. Årstallet 1841 og bokstaven ”W”, for baron og verkseier Harald Wedel Jarlsberg er risset inn i steinmuren og antas å være det år dammen ble ombygd fra tredemning til murdemning. Den er senere ombygd og reparert flere ganger, blant annet i 1924, kanskje i forbindelse med elektrisitetsverkene lenger ned i vassdraget. Bildet antyder at den har hatt en ytre bordkledning på vannsiden. Vannene i Trehørningsvassdraget var allerede oppdemt med tredemninger så tidlig som på 1600-tallet for å skaffe driftsvann til Bærums Verk. En stor flom i 1638 ødela demninger og verksbygninger. Demningene ble gjenoppbygd som tredemninger, men en ny, stor flom i 1808 ødela i alle fall demningen i Trehørningen. Den ble sannsynligvis erstattet av en kistedemning, men sikker informasjon om det mangler. Det var ikke mulig å se spor etter de eldre demningene nå.