Mye folk på Skjennungstua

Inngangen på høstferien kunne ikke vært finere, og folk strømmet inn til Markas populære serveringssteder. På Skjennumstua var det stor forskjell fra den litt grå tirsdagen tidligere i uken, se bilde nr. 26128.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2016

Utsikt en konge verdig

Av Nina Didriksen

Å komme til Kongens utsikt er bokstavelig talt et høydepunkt når en har gått opp Krokkleiva. Etter å ha beundret synet av Krokskogstupet, Steinsfjorden og resten av Ringerike, fortsatte vi til Klevkollen og kjentmannsposten der.

02 Okt 2016

Folksomt på utsikten

Av Nina Didriksen

Kanskje var turen annonsert, det var i hvert fall mange mennesker som hadde funnet veien til Kongens utsikt i dag.

02 Okt 2016

Amtsbrua på Den Bergenske Kongevei

Av Kjersti von Krogh |

I 1805 ble en nyanlagt kjørevei ferdig over Krokskogen, og denne tok over trafikken fra den gamle kløvveien. Det var kongeveien til Ringerike og Bergen, og helt sørøst i Hole finner vi Amtsbrua, en gammel steinvelvbru med merkestein som viser grensen mellom Buskerud amt og Hole sogn. Til Amtsbrua er det nyttet stedegen stein, og byggemåten er kjent helt fra middelalderen. Amtsbrua ble bygget i 1807, men stor trafikk og tyngre kjøretøy førte til forfall, og den ble derfor restaurert i 1995.