Sagfossen i bekken fra Store Sandungen

I tidsrommet ca. 1600 – 1683 hadde Rustan gård en sag i Sagfossen, i bekken fra Store Sandungen til Engerfløyta. På Markadatabasens kart er den kalt Vadfossen. Bildet viser fossen i dagens minstevannføring. Den ligger i en hesteskoformet og bratt avslutning av en sidedal fra Engerfløyta, ganske vanskelig tilgjengelig ovenfra. Det er ingen tydelige spor etter fangdemning ovenfor fossen eller etter saga i det flatere partiet under fossen. Kjentmannspost 2002-04.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2016

Demningens luftside

Av Odd Tore Saugerud

Bildet av demningens luftside gir et bedre inntrykk av dens dimensjoner enn det bildet fra vannsiden gjør, se bilde nr. 26173. Total høyde er ca. fem meter til overløpet. Hvor mye dette hevet vannstanden i Store Sandungen avhenger av hvor høyt overløpet i den eldre demningen lå. Dette er viktig for å bedømme hvor dampsaga i Eikestøa lå. Demningen har en bunnluke, som er stengt, og en stengbar rørventil som skal gi minstevannføring i bekken videre. Bildet viser at den nå er åpen.

11 Okt 2016

Demningens vannside

Av Odd Tore Saugerud

Store Sandungen har vært demt opp siden ca. år 1600 med forskjellige demninger. Den første var en demning ved utoset. Denne sørget for vann til en sag i Sagfossen (eller Vadfossen som det står på Markdatabasens kart). Så ble det bygget en ny tre meter høyere demning for å gi stabilt drivvann til industrien nederst i Asdøljuvet. I 1955 ble så Store Sandungen drikkevannskilde for Asker. Det ble da bygget en betongdemning som er to meter høyere enn den eksisterende. Dette er demningens vannside, som også viser normalt overløp, flomoverløp 0,4 meter høyere, og damkrona 0,5 meter over dette igjen. Dagens vannstand er -10 cm. Det er rimelig å anta at den tidligere demningen stoppet ved skiltstaken omtrent midt på demningen. Syd (til venstre) for staken er det et myrområde som det nok ville vært omfattende å bygge demning over tidligere. Nåværende demning er ca. to meter høy her.

11 Okt 2016

Sjelden gjest i Vestmarka

Av Nina Didriksen |

En haukugle satt og stirret på fotografen fra en grantopp i krysset nordøst for Store Sandungen. Deretter fløy den til en ledning og lot seg villig fotografere. Et av nærbildene er innfelt til høyre.