Mysteriet Dulutten

Ved Eikestøa hadde Løvenskiold ei høggerhytte som ble kalt Dulutten (opprinnelig Duluth, som er navnet på et sted i Minnesota, USA, dit mange askerbøringer utvandret). Den ble satt opp i 1914, og kan ha vært i bruk til Store Sandungen ble drikkevannskilde i 1955. Bildet viser Dulutten der kjentmannsmerket mener at den lå. Jeg har målt grunnmuren til 5,1 x 3,6 meter, dvs. 18,4 kvadratmeter. Siden bygg vanligvis har overheng, kan dette rundes av til 20 kvadratmeter. Gamle kart (for eksempel Løvenskiolds driftskart 1931) viser ei hytte på halvøya ved Eikestøa, men ikke der denne grunnmuren er. Løvenskiold oppgir i 1957 at Dulutten er på 31,5 kvadratmeter. Andre kilder mener at Dulutten var en utstillingshytte på 20 kvadratmeter fra jubileumsutstilingen på Frogner i 1914, og at den ble flyttet til Hakadal etter at den måtte fjernes i 1957. Den har grunnmur på 5,6 x 4,2 meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2016

Ved Sagfossen vokser gjøkesyre i trærne

Av Odd Tore Saugerud |

Sidene i dalen nedenfor Sagfossen ligger i skygge og får jevnlig nedbør fra fossetåka. Mosen vokser villig her, og her er det også gjøkesyre som har slått rot i den og vokser oppe i trærne.

11 Okt 2016

Sagfossen i bekken fra Store Sandungen

Av Odd Tore Saugerud

I tidsrommet ca. 1600 – 1683 hadde Rustan gård en sag i Sagfossen, i bekken fra Store Sandungen til Engerfløyta. På Markadatabasens kart er den kalt Vadfossen. Bildet viser fossen i dagens minstevannføring. Den ligger i en hesteskoformet og bratt avslutning av en sidedal fra Engerfløyta, ganske vanskelig tilgjengelig ovenfra. Det er ingen tydelige spor etter fangdemning ovenfor fossen eller etter saga i det flatere partiet under fossen. Kjentmannspost 2002-04.

11 Okt 2016

Demningens luftside

Av Odd Tore Saugerud

Bildet av demningens luftside gir et bedre inntrykk av dens dimensjoner enn det bildet fra vannsiden gjør, se bilde nr. 26173. Total høyde er ca. fem meter til overløpet. Hvor mye dette hevet vannstanden i Store Sandungen avhenger av hvor høyt overløpet i den eldre demningen lå. Dette er viktig for å bedømme hvor dampsaga i Eikestøa lå. Demningen har en bunnluke, som er stengt, og en stengbar rørventil som skal gi minstevannføring i bekken videre. Bildet viser at den nå er åpen.