Stopper ikke

Det er mer enn ti år siden Sandermosen stasjon ble benyttet som stoppested på Gjøvikbanen. Stasjonen ble vernet i 1998.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2016

Dampsaga sett fra sydsiden av vika i 2016

Av Odd Tore Saugerud

For å få en følelse av hvor dampsaga ved Eikestøa i Store Sandungen lå, forsøkte jeg å ta et bilde fra motsatt side av vika slik den er nå, større og videre etter at vannet er demt opp mer. Åsene i bakgrunnen var siktepunkter. Nå har det vært hogst langs vannet, og det har også kommet en kraftledning, men det er et markert søkk i åskammen på det gamle bildet (bilde nr. 26178), rett til venstre for sagbygningen som fortsatt er synlig i dag. Ut fra bildet skal eventuelle ruiner etter dampsaga ligge godt ute i vannet. Dampsaga er ikke tegnet inn på noen av de kartene jeg har sporet opp i Kartverkets database med historiske kart, men den er meget mangelfull i dette området. Grunnmuren på bildet er etter en hytte som er tegnet inn på Løvenskiolds gamle driftskart, men som ikke er beskrevet noe sted.

11 Okt 2016

Mysteriet Dulutten

Av Odd Tore Saugerud

Ved Eikestøa hadde Løvenskiold ei høggerhytte som ble kalt Dulutten (opprinnelig Duluth, som er navnet på et sted i Minnesota, USA, dit mange askerbøringer utvandret). Den ble satt opp i 1914, og kan ha vært i bruk til Store Sandungen ble drikkevannskilde i 1955. Bildet viser Dulutten der kjentmannsmerket mener at den lå. Jeg har målt grunnmuren til 5,1 x 3,6 meter, dvs. 18,4 kvadratmeter. Siden bygg vanligvis har overheng, kan dette rundes av til 20 kvadratmeter. Gamle kart (for eksempel Løvenskiolds driftskart 1931) viser ei hytte på halvøya ved Eikestøa, men ikke der denne grunnmuren er. Løvenskiold oppgir i 1957 at Dulutten er på 31,5 kvadratmeter. Andre kilder mener at Dulutten var en utstillingshytte på 20 kvadratmeter fra jubileumsutstilingen på Frogner i 1914, og at den ble flyttet til Hakadal etter at den måtte fjernes i 1957. Den har grunnmur på 5,6 x 4,2 meter.

11 Okt 2016

Ved Sagfossen vokser gjøkesyre i trærne

Av Odd Tore Saugerud |

Sidene i dalen nedenfor Sagfossen ligger i skygge og får jevnlig nedbør fra fossetåka. Mosen vokser villig her, og her er det også gjøkesyre som har slått rot i den og vokser oppe i trærne.