Flere hyttemysterier

Ved Eikestøa er det også to andre ruiner: den delvis murte grunnmuren med mål 11,30 x 5,0 meter nær Store Sandungen ved dagens vannstand, og noen mer primitive rester på en gjenvokst flate tett inntil blåstien litt høyere opp i terrenget. Begge er tegnet inn på gamle kart (for eksempel Løvenskiolds driftskart fra 1931 med betegnelsen «hytte» påført), men de er ikke videre beskrevet i Sverre Grimstads «Nordmarkshistorier». Kan den ha vært en forløper til en av de store, «moderne» høggerhyttene med stall?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2016

Tunnelen ved Snippen

Av Erik Unneberg

Ved Snippen går Greveveien i en liten tunnel under toglinjen, til glede for både syklister og fotfolk. Om vinteren går det skiløype gjennom tunnelen.

12 Okt 2016

Stopper ikke

Av Erik Unneberg

Det er mer enn ti år siden Sandermosen stasjon ble benyttet som stoppested på Gjøvikbanen. Stasjonen ble vernet i 1998.

11 Okt 2016

Dampsaga sett fra sydsiden av vika i 2016

Av Odd Tore Saugerud

For å få en følelse av hvor dampsaga ved Eikestøa i Store Sandungen lå, forsøkte jeg å ta et bilde fra motsatt side av vika slik den er nå, større og videre etter at vannet er demt opp mer. Åsene i bakgrunnen var siktepunkter. Nå har det vært hogst langs vannet, og det har også kommet en kraftledning, men det er et markert søkk i åskammen på det gamle bildet (bilde nr. 26178), rett til venstre for sagbygningen som fortsatt er synlig i dag. Ut fra bildet skal eventuelle ruiner etter dampsaga ligge godt ute i vannet. Dampsaga er ikke tegnet inn på noen av de kartene jeg har sporet opp i Kartverkets database med historiske kart, men den er meget mangelfull i dette området. Grunnmuren på bildet er etter en hytte som er tegnet inn på Løvenskiolds gamle driftskart, men som ikke er beskrevet noe sted.