Ei lang rydningsrøys på Kasteløkka

Der blåstien fra Persbråtan på nordsiden av elva krysser elva til Skosliteren, heter det Nedre vad. Videre på nordsiden av elva mot Risfjellkastet er det en fin grasslette som nå dessverre er i ferd med å vokse til med gran. Dette er Kasteløkka, hvor det i alle fall var dyrket jord. Hustufter har vi ikke funnet. Det var steinrik grunn her, noe som den lange rydningsrøysa inne i skogen tydelig viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Okt 2016

Lavvann i fangdemningen til vannverket i Urselva

Av Odd Tore Saugerud

På 1950-tallet ble Urselva lagt i rør for å gi tilleggsvann til Vestre Bærum. Denne oktoberdagen, etter en tørr høst så langt, ville ikke bidraget fra Urselva vært til mye nytte, for utløpet til vannledningen er kanskje bare 10 % fullt. Siden det ikke er vann i overløpet og heller ikke lekkasje i demningen, er dette total vannføring i elva. Det var andre forhold på bilde nr. 12586.

16 Okt 2016

Flomsaga i Urselva fra en annen vinkel

Av Odd Tore Saugerud

Flomsaga har også vært en gjenganger, se f.eks. bilde nr. 12584. Men med dagens lave vannføring var det mulig å fotografere den og omgivelsene fra oversiden. Bildet gir et inntrykk av hvor vill naturen er langs Urselva, med stup, glatte berg og steinrøyser. Dette var neppe en trivelig arbeidsplass når vannføringen var stor nok til å drive saga.

16 Okt 2016

Lars Åges Bru: bare skiltet står igjen

Av Odd Tore Saugerud

Lars Åges bru har vært en gjenganger blant bildene fra Ursdalen, i stadig dårligere og farligere forfatning, se bilde nr. 12582 og bilde nr. 24683. Nå står bare skiltet igjen. Ingen problemer med å krysse elva ved dagens vannføring, men er den som på de to andre bildene, kommer man ikke over, i alle fall ikke tørrskodd.