Langåshytta: hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945

I Langåsdalen øst for Langåsen ligger Langåshytta, som var hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945. Hovedhytta er tømmerhytta til høyre i bildet, mens bygningen til venstre, «Uvdal», er skjul og kanskje et enklere oppholdsrom. Tømmerhytta bærer litt preg av at grunnmuren har satt seg, og henger til dels på pipa. Atie prøver å finne ut hva hovedhytta ble kalt. Vi ble enige om at det sannsyligvis var «Borte-vekk» med hestesko for lykke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Okt 2016

Ei lang rydningsrøys på Kasteløkka

Av Odd Tore Saugerud

Der blåstien fra Persbråtan på nordsiden av elva krysser elva til Skosliteren, heter det Nedre vad. Videre på nordsiden av elva mot Risfjellkastet er det en fin grasslette som nå dessverre er i ferd med å vokse til med gran. Dette er Kasteløkka, hvor det i alle fall var dyrket jord. Hustufter har vi ikke funnet. Det var steinrik grunn her, noe som den lange rydningsrøysa inne i skogen tydelig viser.

16 Okt 2016

Lavvann i fangdemningen til vannverket i Urselva

Av Odd Tore Saugerud

På 1950-tallet ble Urselva lagt i rør for å gi tilleggsvann til Vestre Bærum. Denne oktoberdagen, etter en tørr høst så langt, ville ikke bidraget fra Urselva vært til mye nytte, for utløpet til vannledningen er kanskje bare 10 % fullt. Siden det ikke er vann i overløpet og heller ikke lekkasje i demningen, er dette total vannføring i elva. Det var andre forhold på bilde nr. 12586.

16 Okt 2016

Flomsaga i Urselva fra en annen vinkel

Av Odd Tore Saugerud

Flomsaga har også vært en gjenganger, se f.eks. bilde nr. 12584. Men med dagens lave vannføring var det mulig å fotografere den og omgivelsene fra oversiden. Bildet gir et inntrykk av hvor vill naturen er langs Urselva, med stup, glatte berg og steinrøyser. Dette var neppe en trivelig arbeidsplass når vannføringen var stor nok til å drive saga.