Overvann på Nordre Heggelivann

Til tross for overvann så var det mulig å passere nordre del av Nordre Heggelivann uten å bli våt på bena ved å gå langs kanten av vannet. Det er ofte enklere å passere på den vestre delen av øya som deler sundet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Jan 2017

Overvann på Nibbitjern

Av Vigdis Jynge

Til tross for overvann var det mulig å passere Nibbitjern uten å bli våt på bena ved å gå langs kanten av vannet.

20 Jan 2017

Skispor over Søndre Heggelivann

Av Vigdis Jynge

Løypa nordover på Søndre Heggelivann.

20 Jan 2017

Kveldssol over Søndre Heggelivann

Av Vigdis Jynge

Utsikt vestover fra løypa mellom Søndre og Nordre Heggelivann.