Ny tid

Våren har inntatt de lavereliggende deler av Bærumsmarka, og her ved Fleskum gård ved Dælivann er hvitveisen i ferd med å avløse blåveisen. Dette området er svært populært, og det var som vanlig mange som gikk tur her i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: ruiner etter gammel sag og mølle

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 26308 viste fundamentet til et gammelt vannhjul. Nå når snøen er borte, viser det seg at det er en hel rekke fundamenter og steinmurer i området. Dette bildet viser at det er flere fundamenter parvis på hver sin side av det lille bekkesiget på bildet. Trebrua som skimtes på bilde nr. 27003 hviler også på et par av slike fundamenter. Det er ikke enkelt å forestille seg hva alt dette har vært fundamentene til.

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: rørledning med naturlig bærebukk

Av Odd Tore Saugerud |

Rørledningene ble vanligvis båret av bukker med en kjerne av gråstein innstøpt i betong. Her har bærebukken i rørkneet rast sammen, men dens oppgave er tatt over av et tre med kløft rett under ledningen. Var det ikke for dette, hadde nok dette lange rørspennet seget sammen.

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: elektrisitetsverket fra 1915 - turbinsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 27001 viser restene etter elektrisitetsverket sett fra dynamosiden. Sett fra turbinsiden står turtallsregulatoren, som vel var remdrevet, i forgrunnen, og bak denne er turbinhuset. Dette var en Francisturbin på 37 W, og til de lange akselendene som stikker ut var ledeskovlene inne i turbihuset festet. Med disse ble effekt og turtall regulert. Til høyre ligger et ratt for manuell stengning av vanntilførselen via det fortannete hjulet på toppen av innløpsrøret. Dette er et typisk opplegg for de mindre vannturbinene som ble brukt i Lomma og andre mindre elver med forholdsvis små fallhøyder.