Ideelle sykkelforhold ved Steinsvollen

Strålende sol, passe varmt, passe mye vind, ingen insekter – kan forholdene i Marka bli bedre? Langs Bergenske Kongevei fant vi vårblomster, en kjentmannspost, og bare én snøflekk. Men hvor var alle syklistene? Vi så bare seks andre på hele turen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Mai 2017

Høyt henger de

Av Eyvind Wang

Fin sykkeltur langs Lomma og videre til Kleivstua i dag. Tilbake via Kongeveien. Ved Kleivstua var det hanggliderne som rådde grunnen. For ikke å si luften.

25 Mai 2017

Langs gamle grensemerker på Elgsbrenna

Av Torgeir Stenstad

Det er mange grensemerker på Krokskogen, og her over Elgsbrenna går kanskje noen av de minst kjente, som markerer kommunegrensene mellom Hole og Ringerike. Her oppe i nesten 500 meters høyde er det ennå tidlig vår. I dag på jakt etter kjentmannsposter.

23 Mai 2017

Fortsatt forskalingsarbeider på Trehørningsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Som også oversiktsbildet (bilde nr. 27128) viste, er det fortsatt forskalingsarbeider på vestenden av demningen. Mellom forskalingene jobbes det også med armeringen på vannsiden. Sammenlignet med bilde nr. 26123 er det tydelig at vannstanden nå er mye lavere, og at fyllmassen mot nedre del av demningen har blitt brukt til å lage en jorddemning foran den gamle demningen. Det er også laget et innløp til bunnluka i den renoverte demningen. Når man er på denne avstanden fra byggearbeidet skulle man ikke tro at man er på Krokskogen, for her snakkes det polsk.