Elgsbrenna: eventyrskog og stup mot nord

Som navnet antyder, kan navnet Elgsbrenna ha sin bakgrunn i en omfattende skogbrann for lenge siden. Elgterreng er det i alle fall. Området er ganske fritt for spor etter skogsdrift, ingen stubber, og i nordenden er det en stup-/skrentrekke med det som naturvernere kaller eventyrskog nedenfor. Bildet er et eksempel på dette. Hole Bygdebok, bd. 6, forteller om en stor skogbrann i området i 1795.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jun 2017

Godt synlig

Av Nina Didriksen

Ikke alle o-poster er vanskelige å finne. Denne ved Storflåtan dam tilhører Ti på topp Ringerike, og må være den flateste toppen i årets sesong.

03 Jun 2017

Rust i Gullerudmarka

Av Nina Didriksen

Denne sykkelen er det lenge siden noen har brukt. Den står like ved den rødmerkede løypa som går gjennom Gullerudmarka (som grovt regnet er flaten mellom Klekken og Åsa), et par kilometer nordøst for Gullerudtjernet. Dette er et fint turområde med mange stier og tjern.

04 Jun 2017

Vått og grønt

Av Nina Didriksen

Det er friskt og grønt overalt nå, så også på Spålsberget. Utsikten var preget av regnet som silte ned, men det var mulig å se Øyangen der borte. Her på toppen er vi 629 moh., like høyt som Oslos høyeste punkt, Kjerkeberget, et stykke lenger sørøst.