Elgsbrenna: grensevarde og siktlinje

Over Elgsbrenna går kommunegrensen mellom Hole og Ringerike, tidligere Norderhov. På Elgsbrennas høyeste topp står det en uanselig grensevarde som er kjentmannspost perioden 2016-19. Mer interessant blir det når man tenker seg tilbake til et åpent (nedbrent?) landskap, og forsøker å finne grensevardene ved å sikte i riktig retning. Her er den første varden etter knekken i grensa nordover. Siktlinjen mot varden i knekken i det forholdsvis åpne området bak varden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jun 2017

Elgsbrenna: eventyrskog og stup mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Som navnet antyder, kan navnet Elgsbrenna ha sin bakgrunn i en omfattende skogbrann for lenge siden. Elgterreng er det i alle fall. Området er ganske fritt for spor etter skogsdrift, ingen stubber, og i nordenden er det en stup-/skrentrekke med det som naturvernere kaller eventyrskog nedenfor. Bildet er et eksempel på dette. Hole Bygdebok, bd. 6, forteller om en stor skogbrann i området i 1795.

05 Jun 2017

Godt synlig

Av Nina Didriksen

Ikke alle o-poster er vanskelige å finne. Denne ved Storflåtan dam tilhører Ti på topp Ringerike, og må være den flateste toppen i årets sesong.

03 Jun 2017

Rust i Gullerudmarka

Av Nina Didriksen

Denne sykkelen er det lenge siden noen har brukt. Den står like ved den rødmerkede løypa som går gjennom Gullerudmarka (som grovt regnet er flaten mellom Klekken og Åsa), et par kilometer nordøst for Gullerudtjernet. Dette er et fint turområde med mange stier og tjern.