Elgsbrenna: grensevarde over stup

Fra varden på bilde nr. 27172 er det flere varder i det småkuperte terrenget, plassert slik at en stake ville være synlig fra nabovarden. Ved forlengelsen mot vest av stupet på bilde nr. 27171 ligger det en liten varde på stupkanten. På toppen av denne ligger en avlang stein som peker forholdsvis nøyaktig i grenseretningen, en kjent detalj fra f.eks. Hardangervidda. Videre mot nord peker den over en myr bevokst med skog og kratt. På motsatt side av denne, et stykke oppe på en liten rygg, ligger neste varde. Slik fortsetter det gjennom neste knekk i grenselinja og frem til blåstien til Fjellseter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jun 2017

Elgsbrenna: grensevarde og siktlinje

Av Odd Tore Saugerud |

Over Elgsbrenna går kommunegrensen mellom Hole og Ringerike, tidligere Norderhov. På Elgsbrennas høyeste topp står det en uanselig grensevarde som er kjentmannspost perioden 2016-19. Mer interessant blir det når man tenker seg tilbake til et åpent (nedbrent?) landskap, og forsøker å finne grensevardene ved å sikte i riktig retning. Her er den første varden etter knekken i grensa nordover. Siktlinjen mot varden i knekken i det forholdsvis åpne området bak varden.

06 Jun 2017

Elgsbrenna: eventyrskog og stup mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Som navnet antyder, kan navnet Elgsbrenna ha sin bakgrunn i en omfattende skogbrann for lenge siden. Elgterreng er det i alle fall. Området er ganske fritt for spor etter skogsdrift, ingen stubber, og i nordenden er det en stup-/skrentrekke med det som naturvernere kaller eventyrskog nedenfor. Bildet er et eksempel på dette. Hole Bygdebok, bd. 6, forteller om en stor skogbrann i området i 1795.

05 Jun 2017

Godt synlig

Av Nina Didriksen

Ikke alle o-poster er vanskelige å finne. Denne ved Storflåtan dam tilhører Ti på topp Ringerike, og må være den flateste toppen i årets sesong.