Kampevaddammen: demningen sett fra luftsiden

Luftsiden av demningen i Kampevaddammen står det ikke så bra til med. Her har mye av den tykke steinmuren rast ut. Der var det tidligere en foreseggjort stenbro ifølge bilde nr. 4510, og det er denne som har falt sammen/rast ut. Jeg husker ikke denne broen, og har heller ikke funnet bilder av den til nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jun 2017

Kampevaddammen: demningen sett fra vannsiden

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i Kampevaddammen er i forfall. Reguleringsmekanismen er borte, og demningen står helt åpen. Vannsiden av demningen er forsterket med et betonglag, og står fortsatt ganske bra.

06 Jun 2017

Elgsbrenna: grensevarde over stup

Av Odd Tore Saugerud

Fra varden på bilde nr. 27172 er det flere varder i det småkuperte terrenget, plassert slik at en stake ville være synlig fra nabovarden. Ved forlengelsen mot vest av stupet på bilde nr. 27171 ligger det en liten varde på stupkanten. På toppen av denne ligger en avlang stein som peker forholdsvis nøyaktig i grenseretningen, en kjent detalj fra f.eks. Hardangervidda. Videre mot nord peker den over en myr bevokst med skog og kratt. På motsatt side av denne, et stykke oppe på en liten rygg, ligger neste varde. Slik fortsetter det gjennom neste knekk i grenselinja og frem til blåstien til Fjellseter.

06 Jun 2017

Elgsbrenna: grensevarde og siktlinje

Av Odd Tore Saugerud |

Over Elgsbrenna går kommunegrensen mellom Hole og Ringerike, tidligere Norderhov. På Elgsbrennas høyeste topp står det en uanselig grensevarde som er kjentmannspost perioden 2016-19. Mer interessant blir det når man tenker seg tilbake til et åpent (nedbrent?) landskap, og forsøker å finne grensevardene ved å sikte i riktig retning. Her er den første varden etter knekken i grensa nordover. Siktlinjen mot varden i knekken i det forholdsvis åpne området bak varden.