Krokløken – en blindtarm

Katnoselva renner egentlig ikke gjennom Krokløken, den bare tangerer den. Så egentlig er er Krokløken en blindtarm i Katnosvassdraget, men en ganske spennende sådan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jun 2017

Katnoselva flyter stille|

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha tangert Krokløken flyter elva stille videre mot Lenseløken. Først rett før brua til Auretjernveien blir det litt stryk i den igjen. Brua kan skimtes til høyre i bildet.

13 Jun 2017

Vestsiden av Krokløken

Av Odd Tore Saugerud

Kartet viser at vestsiden av Krokløken er bratt, men høye graner hindrer innsyn. Med teleobjektiv er det likevel mulig å hente frem et par stup, et mot venstre side av bildet, og et annet og høyere mot høyre side. Det siste har også tydelig overheng.

13 Jun 2017

Bevergnag ved Krokløken

Av Odd Tore Saugerud

I sydkanten av kroken i Krokløken var det tallrike spor etter bever. Ingen av gnagene var nye, og det var heller ikke mulig å se noen beverhytte i området. Kanskje dukker den opp fra en annen vinkel, det er mer å undersøke rundt Krokløken.