En kjempe passer på skiløypa

Der skiløypa krysser Lille Gudbrandstjern, står dette store, tørre treet. En løypestake skimtes bak stammen. Noen av årets tur-o-poster fra Ringerike Orienteringslag står i dette området, og det ble en fin runde i idyllisk og litt kronglete terreng.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jun 2017

Her blir det kanskje spill

Av Nina Didriksen

Ved Lille Gudbrandstjern står denne bålpannen og gapahuken, og på den andre siden av myra så vi minst én gapahuk til. Med andre ord er dette et sted det kan være verdt å besøke i overgangen april/mai for dem som er interessert i orreleik.

14 Jun 2017

Det rigges til fest over Oslo

Av Kjersti von Krogh

I juni arrangeres musikkfestivalen OverOslo på Grefsenkollen, og det er travle dager siste uken før start. Festivalen har gradvis vokst til å bli en av Oslos og landets største festivaler, med mer enn 20 000 besøkende.

13 Jun 2017

Den vestligste atthaldsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Da dagens demning ble bygget, ble vannstanden i Katnosa hevet så mye at det ville blitt naturlige overløp i de to vikene vest for demningen. Dette er den vestligste og største av atthaldsdemningene. Den østligste er mye mindre, er ikke så fint murt opp, og lekker noe ved dagens vannstand. Også nedenfor den vestligste er det spor etter et gammelt bekkeløp.