Mortensøya og Bråtalandet med hytte

Den lange øya på bildet er Mortensøya, og bak den ligger Bråtalandet med hytte. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2017

Hvor er Gausta?

Av Odd Tore Saugerud

Fra Vakersetergråberget er det vid utsikt mot syd og vest. Med sol og ganske skarp luft skulle det være mulig å se langt, men litt grådis gjorde det vanskelig å skjelne de fjerneste toppene. Var det Gausta med masta, eller var det en annen topp? I alle fall var Søndre Heggelivann med øyene klart, fra venstre Mastøya, Mortensøya, lille Loplom og store Hellerøya.

18 Jun 2017

Blomstereng ved Søndre Skytten

Av Kjersti von Krogh

Øst for myrdraget i enden av det sørøstre utløpet av Sør-Elvåga lå det en gammel husmannsplass under Losby, men den ble lagt ned før år 1900. Et opplysningsskilt i lysningen forteller om stedet, og nå midt i juni er det et teppe av skogstorkenebb, smørblomst og hundekjeks på den gamle tomten.

17 Jun 2017

En kjempe passer på skiløypa

Av Nina Didriksen

Der skiløypa krysser Lille Gudbrandstjern, står dette store, tørre treet. En løypestake skimtes bak stammen. Noen av årets tur-o-poster fra Ringerike Orienteringslag står i dette området, og det ble en fin runde i idyllisk og litt kronglete terreng.