Morgen ved Storflåtan

Utrolig vakkert ved Storflåtan denne sommermorgenen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2017

Størhuset på Øvre Vakerseter rehabiliteres

Av Odd Tore Saugerud

Da jeg gikk forbi Vakersetra i september 2016, var det full aktivitet der med å sjekke hva av tømmeret som måtte skiftes. Nå har arbeidet kommet mye lenger, og arbeiderne kunne fortelle at størhuset skulle rehabiliteres fullstendig og deretter leies ut. Men som bildet viser, er det fortsatt mye å som gjenstår.

20 Jun 2017

Vakersetra i 1936 og 2017

Av Odd Tore Saugerud

I teksten til bilde nr. 19715 skrev jeg at den gamle løa på Nedre Vakerseter er panelt over det gamle tømmeret. Dagens eier, Ottar Riis Strøm, påpeker at det ikke er riktig, og har følgende historie om løa: «På 1940- tallet datt løa ned på grunn av stor snømengde på taket. Slik lå den flatpakket til begynnelsen av 1970-åra. Da tok min far ned en låve på gården Vaker i Norderhov. Materialene ble gjenbrukt for å gjenreise løa på setra vår. Den er satt opp som et reisverk. Platene på taket er også fra den gamle låven som opprinnelig var bygd ca. 1935. Jeg var selv med på å sette løa opp. Noen av de opprinnelige tømmerstokkene ligger fremdeles inne i huset.» Bildet fra 1936 viser tydelig at det ikke er samme løe som står der nå.

20 Jun 2017

Mastøya

Av Odd Tore Saugerud

Noreledningen krysser Heggelivannene med mastefeste på en av øyene. Rimeligvis bærer den da navnet Mastøya. I motlys og kraftig vind fra nord blir kraftledningene borte, og kraftledningsmasta med isolatorer blir nesten en slags skulptur. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.