Drone over Åmotdammen

Fra en liten odde omtrent midt mellom nord- og sydenden av Åmotdammen er det fin utsikt mot nordenden. Idyllen ble noe forstyrret av en drone som surret rundt i luften over oss, sannsynligvis med kamera. Den hvite flekken litt til høyre for midten av bildet er ikke en måke, men dronen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jun 2017

Utsikt fra vestbredden over to holmer til sol og badende

Av Odd Tore Saugerud

Som teksten til bilde nr. 27219 sier, var dagens mål Milorg-hula. Der hadde tallrike hjemmestyrker samlet seg, blodtørstige og klare til forsvar med nyslipte snabler. Vi klippet og rømte uten noe forsøk på å undersøke hula mer nøye eller ta bilder der. Da var det mer fristende med de sol- og vannbadende på østsiden av dammen.

24 Jun 2017

Over demningen med sti, men uten bro

Av Odd Tore Saugerud

Dagens mål var milorghula ved Åmotdammen. Kjentmannsboka sier ingen bro over damkrona. Orienteringskartet fra 2002 og turkart over området viser sti opp på damkrona og videre stisystem til hula. Begge deler er riktige. Ved dagens vannføring er det uproblematisk å krysse overløpet uten å bli våt på føttene, men stisystemet på den andre siden er nokså gjengrodd og vanskelig å følge. Veivalget anbefales ikke.

24 Jun 2017

Krokskogens blomsterprakt

Av Torgeir Stenstad |

I dag på Sankthans-dagen viste Krokskogen fram sin blomsterpark; her på vei til Kongens utsikt ved Kleivstua.