Torbjørnrud i Svartskog: melkespann og låve

På Torbjørnrud står et meget medtatt melkespann av gammel modell foran inngangspartiet, og i bakgrunnen står låven. Den er ganske stor, og fortsatt i god stand. Rundt husene er det fortsatt åpen innmark.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jun 2017

Den nedlagte plassen Torbjørnrud i Svartskog

Av Odd Tore Saugerud

I Svarskog er det flere tufter etter gårder fra før Svartedauden. Det er også noen nyere nedlagte plasser som denne, Torbjørnrud. Våningshuset er fortsatt i god hevd, og har fått installert solcellepanel type lite og gammelt. I området er det lagt ut reveåte og montert viltkamera, men ellers er det ikke spor etter nyere aktivitet.

28 Jun 2017

Sommerkveld ved Trehørningen

Av Torgeir Stenstad

Med lyse kvelder og gode temperaturer, er det bare å komme seg ut i Marka. Her en pause helt nord i Trehørningen etter at kjentmannsposten var besøkt. Så ble kursen satt mot Maridalen via Hakkloa, og mange nedoverbakker ventet på sykkelen.

27 Jun 2017

Halssjøen sett fra vika ved Musehogget

Av Odd Tore Saugerud

Halssjøen har mange armer, og skifter utseende avhengig av ståsted. Her er den sydvestre delen sett fra vika ved Musehogget, der løypa fra Lombardiet til Deledalen kommer i land.