Revedalen vest for Gråbeinåsen i Svartskog

Mye av Svartskog er nå forholdsvis åpen skog eller hogstfelt, men det er fortsatt områder hvor den nok fortsatt svarer til navnet sitt en skikkelig gråværsdag. Et slikt område er Revedalen som ligger vest for Gråbeinåsen, navn som vitner om tidligere villmark.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jun 2017

Torbjørnrud i Svartskog: melkespann og låve

Av Odd Tore Saugerud

På Torbjørnrud står et meget medtatt melkespann av gammel modell foran inngangspartiet, og i bakgrunnen står låven. Den er ganske stor, og fortsatt i god stand. Rundt husene er det fortsatt åpen innmark.

29 Jun 2017

Den nedlagte plassen Torbjørnrud i Svartskog

Av Odd Tore Saugerud

I Svarskog er det flere tufter etter gårder fra før Svartedauden. Det er også noen nyere nedlagte plasser som denne, Torbjørnrud. Våningshuset er fortsatt i god hevd, og har fått installert solcellepanel type lite og gammelt. I området er det lagt ut reveåte og montert viltkamera, men ellers er det ikke spor etter nyere aktivitet.

28 Jun 2017

Sommerkveld ved Trehørningen

Av Torgeir Stenstad

Med lyse kvelder og gode temperaturer, er det bare å komme seg ut i Marka. Her en pause helt nord i Trehørningen etter at kjentmannsposten var besøkt. Så ble kursen satt mot Maridalen via Hakkloa, og mange nedoverbakker ventet på sykkelen.