Sykling i frodige omgivelser

Sykkelruten mellom Huseby og Bogstad badeplass (rute 516) går på vekslende underlag: sti, asfalt og grus. Nå er landskapet frodig og grønt, og har også innslag av gule og hvite blomster.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2017

Det Nye Berg: Taket av Isi store Grube

Av Odd Tore Saugerud

Opplysningstavlen ved gruven forteller at dette var «taket hvor steinen ble hentet». Det kan bety at malmen ble hentet ut i dette hullet, som senere har blitt delvis fylt igjen. Herfra er det ikke langt til en gammel, senere utbedret transportvei ned åssiden.

06 Jul 2017

Det Nye Berg: Isi store Grube

Av Odd Tore Saugerud

Mens det lille skjerpet på bilde nr. 27276 ikke ble funnet drivverdig, var det mye jernglans å vinne ut i en åre litt lavere i åsen. Her ser vi ned i gruven, som er omtrent 25 meter lang, 1,5 meter bred og ti meter dyp. Her ble det utvunnet 130 tønner malm i løpet av tre måneder ved årsskiftet 1621/22. Det må ha vært et forferdelig slit, og veien til smeltehyttene ved Lomma var både bratt og lang.

06 Jul 2017

Det Nye Berg: Lite skjerp i sydstupene på Eineåsen

Av Odd Tore Saugerud

Atie ser ned i en ganske grunn, regelmessig grop, gjennom mange år delvis fylt med løv. Her ser geologene et gammelt skjerp etter jernglans, fra tiden før 1641, da smeltehyttene ved Lomma ble flyttet til nåværende Bærums Verk. Bilde nr. 27275 viser et kart med beliggenheten av de gamle gruvene på Eineåsen.